Dalton Schultz Womens Jersey  Kiến trúc Lữ quán Memory hostel, Đà Nẵng | Kiến Trúc Kiến Xinh

Kiến trúc Lữ quán Memory hostel, Đà Nẵng

Kiến trúc Lữ quán Memory hostel, Đà Nẵng

0 698

Thông qua kiến trúc xinh, mu legend zen dịch vụ và con người nơi đây, chủ đầu tư mong muốn Memory hostel sẽ là một lữ quán dành tặng những người bạn từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm, thưởng thức văn hóa Việt Nam.

  • Loại hình : Cải tạo.
  • Diện tích : 6×7
  • Địa điểm : Đà Nẵng
  • Năm hoàn thành : 2016
  • Đơn vị thiết kế : Hinz Studio
  • Chủ trì : Phan Văn Trần Tuấn
  • Cộng sự : Lê Thúy Ngân, nobis mens Võ Đình Hiệp, mu legend redzen for sale Tưởng Ngọc Thạch,

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...